Skip to content

Privacyverklaring

Studio Esther is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bedrijfsgegevens:
Studio Esther
Osinahof 10
3621 GC Breukelen
Tel 06 12101175
studio-esther@outlook.com

Persoonsgegevens die Studio Esther verwerkt
-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Bankrekeningnummer

Studio Esther verwerkt jou persoonsgegevens voor de volgende doelen
-Voor het leveren van goederen of diensten
-Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
-Je te kunnen informeren over onze diensten en producten of wijziging daarvan
-Voor het afhandelen van betalingen of bestellingen
-Bij wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte

Bewaren persoonsgegevens
Studio Esther bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de zaken te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Deze volgende gegevens bewaren wij 7 jaar i.v.m. fiscale bewaarplicht:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonmummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten.
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je toestemming sturen naar studio-esther@outlook.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Studio Esther wil je er verder op wijzen dat er een mogelijkheid bestaat tot het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitspersoonsgegevens.nl


Beveiliging persoonsgegevens
Studio Esther neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt neem dan contact op via studio-esther@outlook.com

Cookies
De website www.studioesther.nl maakt gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Cookies worden onder andere gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren.

Analytische cookies:
We gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over hoe onze bezoekers de website gebruiken (Google Analytics)


December 2022